Izvēlne Aizvērt

Sporta zāli sadalošais aizkars sākumskolai

Projekts: Sporta zāli sadalošais aizkars sākumskolai

Termiņš: 2017.gada novembris

Esošās situācijas apraksts: Jaunrenovētās skolas sporta zālē iespējams vienlaicīgi vadīt stundas divām skolēnu grupām. Diemžēl šāda rīcība ir apgrūtināta, jo nav iespējams grupas fiziski nodalīt vienu no otras, tādejādi novēršot iespējamos drošības riskus.

Mērķis: Iegādāties un uzstādīt aizsargtīklu, kas būtu novelkams tad, kad nepieciešams sporta zāli sadalīt divos segmentos.

Projekta ieguvumi: Galvenais ieguvums ir drošas un komfortablas vides radīšana gan skolniekiem, gan skolotājiem personalizētāks apmācības nodrošināšanai.

Projekta apraksts: Projekta sarežģītības dēļ realizācijai tiks piesaistīti speciālisti, kuri piegādās, uzstādīs un apmācīs skolas personālu veiksmīgai darbībai ar sadalošo tīklu.

Projekta izpildītāji: Projekta realizācijā iesaistās skolas vadība, skolas saimnieks, sporta skolotāji.

Nepieciešamais finansējums: 1157 EUR
Saņemtais finansējums: 1157 EUR
Piešķirtais finansējums: 1157 EUR
100%

Jums ir jautājumi vai ierosinājumi?