Izvēlne Aizvērt

Koplietošanas printera/kopētāja nodrošināšana

Drukāšanas un kopēšanas iespēju nodrošināšana ikvienam Rīgas 64. viduskolas  skolēnam bez maksas skolas telpās

Projekta pieteicējs / koordinators

Pieteicēji: Ernests Sviklis – skolas direktors

Koordinators: Dace Baltgalve – Atbalsta fonds

Projekts saskaņots ar skolas vadību

Ernests Sviklis, 26.09.2019.

Esošās situācijas apraksts

Bieži skolēniem ir nepieciešams sagatavot skolā uzdotos darbus datorrakstā un iesniegt tos skolotājiem izdrukātā veidā. Ne visiem skolēniem mājās ir iespējas izdrukāt šos darbus. Skola ir radusi iespēju un iegādājusies kopējamo aparātu un printeri, uz kura šos darbus veikt. Taču kopēšanas un drukāšanas procesam nepieciešams papīrs un kārtridžs.

Mērķis

Nodrošināt skolu ar papīru un kārtridžu, lai skolēni varētu kopēt un drukāt savus skolas darbus bez maksas.

Projekta ieguvumi

Ikvienam skolēnam būs iespēja bez maksas izdrukāt ar skolu saistītos darbus skolas bibliotēkā, līdz ar to uzlabosies mācību kvalitāte.

Projekta apraksts

Noskaidrot cik būs nepieciešams papīrs un kārtridžs, aprēķināt to naudas izteiksmē.

Projekta izpildītāji

Skola sazināsies ar Atbalsta fondu – Daci Baltgalvi un ziņos, kad skolai nepieciešams papīrs vai toneris (kārtridžs) minētajiem aparātiem. Tas tiks piegādāts skolai iespējami īsā termiņā.

Projekta realizācijas termiņš

Nodrošināt drukāšanas, kopēšanas iespējas skolēniem no 01.09.2017.-31.06.2018.

Projekta tāme

Aptuvenās plānotās izmaksas ir 300Eur šim mācību gadam. Naudu plānots piesaistīt Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fondā no skolēnu vecākiem.

Nepieciešamais finansējums: 300 EUR
Saņemtais finansējums: 279 EUR
Piešķirtais finansējums: 20.45 EUR
93%

Jums ir jautājumi vai ierosinājumi?