Izvēlne Aizvērt

Atbalsts skolas tradicionālajiem pasākumiem

Skolai daudzu garumā ir izveidojošās tradīcijas, kad tiek apbalvoti skolēni, kuri ir piedalījušies olimpiādēs, guvuši ievērojamus rezultātus sportā, mākslā, mūzikā vai kā citādi bijuši izcili. Šo bērnu apbalvošanai tiek rīkots pasākums – Gada balva. Šī pasākuma organizēšanai un balvu sagādei nepieciešami materiālie līdzekļi.

Mērķis

Iedvesmoties skolēnus līdzdarboties balvu radīšanā, piedalīties pasākumu organizēšanā. Nodrošināt skolas tradīciju kopšanu.

Projekta ieguvumi

Skolai ir vieglāk plānot tradicionālo pasākumu, ja ir zināms, ka būs materiāls atbalsts no vecāku puses, jo šo pasākumu finansēšanu nenodrošina Rīgas Dome.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiktu izstrādāta vienota koncepcija skolas prezentācijas „Suvenīru” idejai, apzināts nepieciešamo suvenīru apjoms un to pieejamības nodrošināšana mācību gada laikā.

Projekta realizācijas termiņš

2019. gada 31. maijs

Projekta tāme

Aptuvenās plānotās izmaksas ir 600 Eur šim mācību gadam.

Iztērēts līdz 31.05.2019.

  • 22.14 Eur – Karjeras nedēļas pasākumiem – 17.10.2018.
  • 40.00 Eur – Adventes pasākumiem – 10.12.2018.
  • 35.00 Eur – Ziedojums Baznīcai Ziemassvētkos no klasēm,kas bija iemaksājušas naudu – 20.12.2018.
  • 22.01. Eur – materiāli Gada balvai – 02.05.2019.
  • 150.00 Eur – ziedi Gada Balvai – 03.05.2019.
  • 182.75 Eur – Baltic Restaurant SIA – Gada balvas cienasts – 03.05.2019.
Nepieciešamais finansējums: 451.90 EUR
Saņemtais finansējums: 451.90 EUR
Piešķirtais finansējums: 451.90 EUR
100%

Jums ir jautājumi vai ierosinājumi?