Izvēlne Aizvērt

Bibliotēkas grāmatu papildināšanas projekts

 

Projekta nosaukums

Daiļliteratūras un uzziņu literatūras klāsta papildināšana Rīgas 64.vidusskolas un Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas bibliotēkās.

Esošās situācijas apraksts

Kopš 2009.gada Rīgas izglītības iestādēm netiek piešķirts finansējums daiļliteratūras un uzziņu literatūras iegādei. Rezultātā skolas bibliotēkas grāmatu klāsts netiek papildināts un atjaunots atbilstoši lasītāju aktuālām interesēm un vajadzībām. Tas savukārt neveicina strauju lasītpratības attīstību, interesi par jaunāko literatūru, kā arī ierobežo domājošas, spriest un vērtēt spējīgas personības attīstības iespējas.

Mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt sākumskolas un pamatskolas skolēnus ar kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu oriģinālliteratūras, tulkotās daiļliteratūras un uzziņu literatūras klāstu.

Projekta ieguvumi

Nodrošinot skolas bibliotēkas ar saturiski un noformējuma ziņā vērtīgām, kā arī skolēnus interesējošām grāmatām, tiktu sekmēta aktīva iesaistīšanās lasīšanas procesā, veicināta skolēnu intelektuālā un emocionālā attīstība. Līdz ar to vecāki, skolotāji un sabiedrība kopumā iegūs domājošu, gudru paaudzi, kuras pasaules uzskats un rīcība būs atbilstoša ne tikai indivīda vajadzībām un iegribām, bet arī saskaņota ar līdzcilvēku interesēm un balstīta uz savstarpēju cieņu.

Projekta apraksts

Lai papildinātu Rīgas 64.vidusskolas  un Rīgas 64.vidusskolas sākumskolas bibliotēku grāmatu klāstu, ir apzināta esošā situācija (sākumskolas un pamatskolas skolēnu biežāk pie prasītās grāmatas), kā arī izpētīts izdevniecību un grāmatnīcu piedāvājums. Balstoties uz iepriekš minēto, izveidots nepieciešamo grāmatu saraksts.

 

Projekta īstenošanai nepieciešamās grāmatas

Saraksts ar bibliotēkai nepieciešamām grāmatām

Ir iespējams ziedot nepieciešamās grāmatas. Šādā gadījumā var sazināties pa tiešo ar bibliotēku.

 

2019. gada decembrī esam iegādājušies jaunas un interesantas grāmatas ar kurām papildinām skolas bibliotēku par kopējo summu 271.61 Eur. Gaidīsim mazos lasītājus Rīgas 64. vidusskolas sākumskolā Burtnieku ielā.

 

 

2020. gada martā papildinām Ūnijas ielas skolas bibliotēku ar jaunām grāmatām par kopējo summu 385.07 Eur.

Gaidām jaunos lasītājus Rīgas 64. vidusskolas bibliotēkās.

Joprojām aicinām ziedot līdzekļus bibliotēkas projektam, lai varam ar jaunām grāmatām papildināt Rīgas 64. vidusskolas bibliotēkas Ūnijas un Burtnieku ielās.

Nepieciešamais finansējums: 1500 EUR
Saņemtais finansējums: 909.61 EUR
Piešķirtais finansējums: 656.68 EUR
61%

Jums ir jautājumi vai ierosinājumi?