Izvēlne Aizvērt

Atbalsta fonda mērķi

Atbalstīt kvalitatīvas izglītības iegūšanu; Sakārtot skolas vidi; Sekmēt talantu izaugsmi; Risināt ikdienas problēmas