Rīgas 64. vidusskolas skolēnu vecāku - uzņēmēju ziedojumi sabiedrībai


 

Uzņēmēju atbalsts, izmantojot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktās nodokļa atlaides: 

2016. gadā - 600,00 EUR
2015. gadā - 5000,00 EUR
 

No Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"

20.1 pants. Nodokļa atlaide ziedotājiem
Rezidentiem uzņēmumu ienākuma nodokli samazina par 85 procentiem no summām, kas ziedotas Latvijas Republikā reģistrētiem nodibinājumiem, kuriem piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 
Kopējā nodokļa atlaide saskaņā ar šā panta noteikumiem nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.