Izvēlne Aizvērt

Svētku zāles apskaņošana un apgaismošana

Projekta nosaukums

Svētku zāles apskaņošana un apgaismošana

Projekta pieteicējs / koordinators

Pieteicēji: Dace Baltgalve
Koordinators: Jānis Kaktiņš

Projekts saskaņots ar skolas vadību

Ernests Sviklis (skolas direktors), 14.02.2019.

Esošās situācijas apraksts

Skolas Ūnijas ielas skolas svētku zāles skaņas un gaismas tehnika ir ļoti novecojusi, saplīsusi un neatbilst drošības tehnikas prasībām.

Skola no savas puses jau ir pasūtījusi 4 radio mikrofonus un turpmākā gada laikā sakārtos visu apskaņošanas sistēmu . Tomēr līdzekļi visam nepietiek. Tāpēc lūdzam  vecāku padomes un vecāku  atbalstu – apgaismošanas tehnikas iegādei, jo esošā ir novecojusi, saplīsusi un neatbilst drošības prasībām. Novembra mēnesī skolai tika iegādāts jauns projektors un ekrāns – kā arī veikti elektrības pieslēgumi pie visām palodzēm. Viss iepriekš minētais arī būtu nepieciešams jaunizveidotajām teātra klasēm.

Burtnieku ielas skolas svētku zāle pēc renovācijas ir aprīkota ar mūsdienīgu skaņas un gaismas aparatūru, bet Ūnijas ielas skolas renovācija norit pa gadiem un līdz svētku zāles renovācijai un tehnikas uzlabojumiem ir jāgaida ļoti ilgi.

Mērķis

Sakārtot Ūnijas ielas skolas svētku zāli ar mūsdienīgu skaņas un gaismas tehniku, lai skolēni attīstītu savas uzstāšanās prasmes to spētu darīt, izmantojot mūsdienīgu skaņas un gaismas tehniku, neapdraudot savu veselību.

Projekta ieguvumi

Skolas svētku zāle iegūs mūsdienīgu skaņas un gaismas tehniku, kas uzlabos skolēnu uzstāšanās prasmes (vidusskolā ir atvērta arī teātra novirziena klase). Šīs prasmes ir ļoti svarīgas mūsdienīga darba tirgus apstākļos.

Projekta apraksts

Skaņas tehniku iegādāsies skola par saviem līdzekļiem. Gaismas tehnikas iegādē aicināti pievienoties vecāki un atbalstīt finansiāli.

Projekta izpildītāji

Ir veikts izpētes darbs un atrasts firma, kas varētu nodrošināt ar visu vajadzīgo. Ir ņemta vērā pieredze, kas radusies, iekārtojot Burtnieku ielas svētku zāli.

Projekta realizācijas termiņš

31.05.2020.

Projekta tāme

Kopējā projekta tāme ar dažādām LED gaismām, spraudņiem un pulti – 4700.00 Eur

Nepieciešamais finansējums: 4700 EUR
Saņemtais finansējums: 2521 EUR
Piešķirtais finansējums: 0 EUR
54%

Jums ir jautājumi vai ierosinājumi?