Projekts: Skolēnu jaunrades, sadarbības un uz sasniegumiem orientētu aktivitāšu atbalsts 2016./2017.m.g. ii semestrī
Projekta realizācijas termiņš: 2017. gada jūnijs
Nepieciešamais finansējums: 663 EUR
SAŅEMTAIS FINANSĒJUMS: 520,00 EUR
IZLIETOTAIS FINANSĒJUMS: 367,85 EUR

PIEEJAMAIS FINANSĒJUMS: 152,15 EUR 

Esošās situācijas apraksts
Skolēnu padome, sadarbībā ar atbildīgajiem skolotājiem, veic lielu izdienas darbu dažādu aktivitāšu īstenošanai – tiek organizēti sporta, izklaides un radošo darbu pasākumi, organizēti muzikālie konkursi, nepārtraukts darbs skolēnu sadarbības veidošanai un uzlabošanai.

Mērķis
Projekta mērķis, iedvesmojot skolēnus vēl aktīvākai darbībai, kā arī radot viņiem iespēju apgūt darbu plānošanas, prezentācijas un izpildes prasmes, nodrošināt Skolēnu padomi ar nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem resursiem.

Projekta ieguvumi

Skolēnu pašpārvaldei rodās ilgtermiņa finamšu (materiālu) atbalsta programma, kas atvieglo skolēniem gan plānot darbus un nepieciešamos resursus, gan dod praktiskās iemaņas pasākumu plānošanā, nepieciešamību definēšanā, motivēšanā, kā arī sagatavojot atskaites par padarīto.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiktu iedibināta prakse pasākumu plānošanā, vajadzību apzināšanā, finansējuma piesaistīšanā, kā arī atskaišu izstrādāšanā.

Projekta izpildītāji
Projekta izpildē iesaistās Skolēnu padomes pārstāvji, skolotāji, skolas vadība, skolēni, vecāki.

Projekta tāme

 

Pasākums/aktivitāte                    Summa, EUR
________________________________________________________________

 

24. janvāra sporta turnīrs                                                    26,38
Florbola sacensības 6. - 7. klasēm                                                   20,00
1. februāra dambretes turnīrs, balvas                 20,00 
6.-8. februāra pasākums, rekvizīti                          5,00
22. februāra Kino viktorīna, materiālu sagatavošana                   25,00
24. februāra Aerobikas balle                                                             50,00
Basketbols 6. - 9. klasēm                                                                    20,00

6.-10. marta Mākslas nedēļai rekvizīti, dekorācijas          20,00
8. marta Meiteņu futbols, balvas                  5,00
29. marta viktorīnas materiālu sagatavošana                 10,00
31. marta Armrestlinga turnīrs (balvas (25EUR), suvenīri 
tiesnešiem un org.komitejai (30EUR), citi suvenīri (25EUR)) 80,00
Florbols 5. klasēm                                                                               15,00
13. aprīļa Sadraudzības pasākums ar 84. un 85.vsk Skolēnu

pašpārvaldēm, uzkodas, boulings                       100,00
19. aprīļa viktorīnas materiālu sagatavošana        5,00

Balvas aktīvākajiem Skolēnu padomes pārstāvjiem              90,00
Skolēnu padomes gada novērtēšanas pasākums                25,00
Gada noslēguma balva klasei                   100,00
Suvenīri vieslektoriem, 6x7EUR                  42,00
                                 ________________
Kopā:                        663,00

 

 


Atpakaļ uz Projektu lapu

 

 

 Atbalsta fonda bankas norēķinu rēķina rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonds
Reģ. Nr. 40008174776 
Banka: A/s Swedbank, konta Nr. LV75HABA0551032471745

 Veicot pārvedumu lūdzam norādīt:
Skolēnu vecākiem - bērna (-u) klasi (-es), kā arī dāvinājuma mērķi, ja tāds ir;
Absolventiem -  dāvinājuma mērķi (Draudzīgais aicinājums vai cits...).