Projekts: Skolēnu jaunrades, sadarbības un uz sasniegumiem orientētu aktivitāšu atbalsts2016./2017.m.g. ii semestrī
Projekta realizācijas termiņš: 2017. gada jūnijs
Nepieciešamais finansējums: 773 EUR
SAŅEMTAIS finansējums: 773 EUR
IZLIETOTAIS FINANSĒJUMS: 772,98 EUR

Esošās situācijas apraksts
Skolai regulāri nepieciešamas balvas, piemiņas suvenīri skolēnu sasniegumu atzīmēšanai dažāda līmeņa un satura pasākumos.


Mērķis
Projekta mērķis, iedvesmojot skolēnus līdzdarbībai suvenīru tapšanā, nodrošināt skoloas pasākumiem nepieciešamo reprezentatīvo suvenīru (dāvanu) apjomu.

Projekta ieguvumi

Skola iegūs suvenīru apjomu, lai nodrošinātu sekmīgu tradicionālo skolas pasākumu veiksmīgu norisi. Skolēniem būtu dota iespēja līdzdarboties suvenīru koncepcijas un dizaina izstrādē.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiktu izstrādāta vienota koncepcija skolas reprezentācijas “suvenīru” idejai, apzināts precīzs nepieciešamo suvenīru apjoms un to pieejamības nodrošināšana mācību gada laikā.

Projekta izpildītāji
Projekta izpildē iesaistās skolas vadība, mākslas priekšmetu skolotāji, skolēni, vecāki.

Projekta tāme

Pasākums/aktivitāte                                 Summa, EUR
________________________________________________________________

Gada Lielās Balvas pasākumam                                                               463,23
Starpsienas uzlabojumi skolas ēdnīcā                                                     300,00
Žetonu vakara izdevumi                                                                               9,75

                                                                                                                    ______________
Kopā:                                                             772,98


Atpakaļ uz Projektu lapu

 

 

 Atbalsta fonda bankas norēķinu rēķina rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonds
Reģ. Nr. 40008174776 
Banka: A/s Swedbank, konta Nr. LV75HABA0551032471745

 Veicot pārvedumu lūdzam norādīt:
Skolēnu vecākiem - bērna (-u) klasi (-es), kā arī dāvinājuma mērķi, ja tāds ir;
Absolventiem -  dāvinājuma mērķi (Draudzīgais aicinājums vai cits...).