TDK DZĒRVENĪTES finansiāls atbalsts

TDK DZĒRVENĪTE dejotprasmi apgūs vairāk 160 Rīgas 64. vidusskolas skolēni no 1. līdz 12. klasei. Rīgas Dome finansē pedagogu atalgojumu šim fakultatīvajam pulciņam. TDK DZĒRVENĪTE ir daudzu gadu garumā pierādījusi savu izcilību dažādās skatēs un konkursos, tās mākslinieciskais līmenis ir ļoti augsts. Tautas deju kolektīvam uzstāšanās reizēm nepieciešami īpaši pagatavoti […]

Atbalsts skolas tradicionālajiem pasākumiem

Skolai daudzu garumā ir izveidojošās tradīcijas, kad tiek apbalvoti skolēni, kuri ir piedalījušies olimpiādēs, guvuši ievērojamus rezultātus sportā, mākslā, mūzikā vai kā citādi bijuši izcili. Šo bērnu apbalvošanai tiek rīkots pasākums – Gada balva. Šī pasākuma organizēšanai un balvu sagādei nepieciešami materiālie līdzekļi. Mērķis Iedvesmoties skolēnus līdzdarboties balvu radīšanā, piedalīties […]

Sporta zāli sadalošais aizkars sākumskolai

Projekts: Sporta zāli sadalošais aizkars sākumskolai Termiņš: 2017.gada novembris Esošās situācijas apraksts: Jaunrenovētās skolas sporta zālē iespējams vienlaicīgi vadīt stundas divām skolēnu grupām. Diemžēl šāda rīcība ir apgrūtināta, jo nav iespējams grupas fiziski nodalīt vienu no otras, tādejādi novēršot iespējamos drošības riskus. Mērķis: Iegādāties un uzstādīt aizsargtīklu, kas būtu novelkams tad, kad […]

Koplietošanas printera/kopētāja nodrošināšana

Drukāšanas un kopēšanas iespēju nodrošināšana ikvienam Rīgas 64. viduskolas  skolēnam bez maksas skolas telpās Projekta pieteicējs / koordinators Pieteicēji: Ernests Sviklis – skolas direktors Koordinators: Dace Baltgalve – Atbalsta fonds Projekts saskaņots ar skolas vadību Ernests Sviklis, 26.09.2017. Esošās situācijas apraksts Bieži skolēniem ir nepieciešams sagatavot skolā uzdotos darbus datorrakstā […]