Projekts: grāmatu pasta/ atpūtas stūrīša izveide
Projekta realizācijas termiņš: 2017. gada Augusts
Nepieciešamais finansējums: 232 EUR
Pieejamais finansējums: 203 EUR

 

Esošās situācijas apraksts
Skolēniem šobrīd skolā nav brīvu telpu vai vietas, kur pavadīt laiku, ja ir brīvstunda, vai jāgaida konsultācijas, vai interešu izglītības pulciņus. Skolēniem nav citas iespējas, kā sēdēt uz grīdas gaiteņos, jo bibliotēkas telpas ir pārāk šauras un citu uzgaidāmo telpu nav.

Mērķis

Ierīkot skolēnu pašdarinātu atpūtas stūrīti 2.stāva vestibilā, izgatavojot stūra dīvānu, kas būtu aprīkots ar mobilo telefonu uzlādes punktu, un grāmatu plauktus, kuros būtu pieejamas grāmatas vai periodiskie izdevumi.


Projekta ieguvumi

Šī projekta realizācijai būs šādi ieguvumi:
1) 7.-8. klašu skolēni mājturībā iegūs praktiskas iemaņas mēbeļu ražošanā;
2) Skolēniem būs uzgaidāmā vieta, kur būs iespēja arī uzlādēt mobilos telefonus;
3) Grāmatu un periodisko izdevumu pieejamība veicinās skolēnu lasīšanas paradumus;
4) Tiks veicināta praktiska sadarbība ar skolas absolventiem.


Projekta apraksts

Skolēnu pašdarināts atpūtas stūrītis tiks izveidots skolā 2.stāvā.
Grāmatas lasīšanai nodrošinās cits skolas absolvents, kas darbojas grāmatu izdošanas nozarē, kā arī vecākiem būs iespēja ziedot grāmatas skolai.

Projekta izpildītāji
Mēbeļu izgatavošanu veiks skolas absolvents un mājturības skolotājs Lauris Oga kopā ar skolas skolēniem zēnu mājturības stundu laikā. Darbu izpildes procesā plānots iesaistīt 7. un 8. klases puišus mājturības stundās!

Projekta tāme

 

Pasākums/aktivitāte                        Summa, EUR
___________________________________________________________
Paletes – 8 gb x 2                                                                                   16,00

3 Loksnes porolons (50 mm) – 3 x 16.99                                              50,97
3 Loksnes porolons (20 mm) – 3 x 6.79                                                20,37
Skrūves, leņķi, skavas, utt  - apmēram                                                   20,00
Mēbeļu audums – 6 m x10 /m (apmēram)                                           60,00
Krāsa palešu krāsošanai –                                                                      30,00
Elektrības kontakti un vads (mobilo telefonu lādēšanas punkts)     25,00
Transports                                                                                                   10,00
                                                                                                             ____________

Kopējā izmaksu tāme:                                                                              232,00

 


Atpakaļ uz Projektu lapu

 

 

 Atbalsta fonda bankas norēķinu rēķina rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas 64. vidusskolas Atbalsta fonds
Reģ. Nr. 40008174776 
Banka: A/s Swedbank, konta Nr. LV75HABA0551032471745

 Veicot pārvedumu lūdzam norādīt:
Skolēnu vecākiem - bērna (-u) klasi (-es), kā arī dāvinājuma mērķi, ja tāds ir;
Absolventiem -  dāvinājuma mērķi (Draudzīgais aicinājums vai cits...).