Izvēlne Aizvērt

ATBALSTS skolēnu jaunradei un skolas tradicionālajiem pasākumiem

Sākot ar 2019./2020. mācību gadu, esam apvienojuši projektus “Skolēnu jaunrades aktivitātes” un “Atbalsts skolas tradicionālajiem pasākumiem” vienā.

Skolai daudzu gadu garumā ir izveidojušās tradīcijas – atzīmēt Skolotāju dienu, Lāčplēša dienu, Latvijas valsts dibināšanu 18. novembrī, Ziemassvētkus un citus svētkus. Viena no ilggadējā tradīcijām ir Gada balva, kad tiek apbalvoti skolēni, kuri ir piedalījušies olimpiādēs, guvuši ievērojamus rezultātus sportā, mākslā, mūzikā vai kā citādi bijuši izcili. Šo bērnu apbalvošanai tiek rīkots pasākums – Gada balva. Šī pasākuma organizēšanai un balvu sagādei nepieciešami materiālie līdzekļi.

Skolēnu Padome ir 9.-12.klašu jauniešu kolektīvs (no 2019. gada arī 5.-8.klašu), kas iesaistās viena mērķa īstenošanā, proti, padarīt skolas vidi ikvienam patīkamāku un aizraujošāku, īpašu uzsvaru liekot uz skolēniem. Skolēnu Padomes galvenie darbības principi ir aktuālo problēmu risināšana, kas skar drošību un kārtību, un ārpusstundu aktivitāšu rīkošana, kas ir attiecināma uz izglītību un sportu, izklaidi un sadarbību starp citām skolām, dažādām akcijām un iesaistīšanos projektos.  Veiksmīgas saiknes izveidē ar klasēm, periodiski tiek izmantotas aptaujas, savukārt skolēnu organizācijas attīstībai tiek rīkotas tikšanās ar citu skolu Skolēnu Pašpārvaldēm, piedalīšanās Rīgas Skolēnu Domes sapulcēs, lai uzzinātu par aktualitātēm un piedalītos svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Mērķis

Iedvesmoties skolēnus piedalīties pasākumu organizēšanā, līdzdarboties balvu radīšanā un nodrošināt skolas tradīciju kopšanu.

Projekta ieguvumi

Skolai ir vieglāk plānot tradicionālos pasākumu un skolēnu aktivitātes, ja ir zināms, ka būs materiāls atbalsts no vecāku puses, jo šo pasākumu finansēšanu nenodrošina Rīgas Dome.

Projekta apraksts

Projekta ietvaros tiek organizēti un rīkoti dažādi pasākumi skolā.

Projekta realizācijas termiņš

 1. gada 31. maijs

Projekta tāme

Aptuvenās plānotās izmaksas ir 2000.00 Eur šim mācību gadam.

Iztērēts:

 • 33.13. Eur – Karjeras dienas 5.-9. klasēm – balvas – 15.10.2019.
 • 153.00 Eur – Rīgas Satiksme RP SIA -Brāļu kapu apmeklējums 14.11. – 11.11.2019.
 • 50.00 Eur – Viktorīnas skolēniem – balvas – 19.11.2019.
 • 30.00 Eur – Ziedi Brāļu kapiem 14.11.2019. – 19.11.2019.
 • 29.63 Eur – Sveces, dekori 14.11.2019. – 19.11.2019.
 • 50.00 Eur – Adventes vainagi abām skolām – 02.12.2019.
 • 261.36 Eur – Junior Achievement dalības maksa 2019./20. mācība gadā – 04.12.2019.
 • 91.19 Eur – Ziemassvētku pasākumu un aktivitāšu atbalsts skolā 2019.decembrī
 • 14.99 Eur – Skolotāju sveikšana Sieviešu dienā – 10.03.2020.
 • 27.39 Eur – Skolotāju diena pasākums – 08.10.2020.
 • 42.36 Eur – Skolēnu padomes saliedēšanas pasākums – 19.10.2020.
 • 50.00 Eur – Adventes vainagi abām skolām – 11.12.2020.
 • 126.04 Eur – Labdarības akcija un izcilāko skolēnu apbalvošana 2020. – 14.12.2020.
 • 707.85 Eur – Skolas logotips skolas sienai – Bright SIA – 01.02.2021.
 • 225.00 Eur – Junior Achievement dalības maksa 2020./21 mācību gadā – 01.02.2021.
 • 225.00 Eur – Junior Achievement dalības maksa 2021./22 mācību gadā – 22.11.2021.
 • 60.00 Eur – Adventes vainagi abām skolām – 07.12.2021.

 

https://www.facebook.com/R64VSKSP/

 

Nepieciešamais finansējums: 7000 EUR
Saņemtais finansējums: 4201.90 EUR
Piešķirtais finansējums: 2286.88 EUR
60%

Jums ir jautājumi vai ierosinājumi?